රියදුරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය බලන්න රියදුරු බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය බලන්න
2007 වර්ෂයේ ආරම්භ කෙරුණු මෙම “A” ශ්‍රේණියේ රියදුරු පාසල මේ වන විට බර වාහන රියදුරන් 500ක් සහ සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් 5000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පුහුණු කර ඇත.

අශෝක් ලේලන්ඩ් වර්ගයේ ආසන 54 කින් යුත් බස්රථයකින් බරවාහන පුහුණුව ලබාදෙන අතර නවීන වර්ගයේ වෑන් රථ මගින් සැහැල්ලු වාහන පුහුණුව ලබා දේ. ත්‍රී රෝද රථ, යතුරු පැදි පුහුණුව මෙන්ම කාන්තාවන් සදහාද යතුරු පැදි පුහුණුව ලබා දේ.

බස්නාහිර පළාත තුළ ගරු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විමධ්‍යගත අරමුදල් මගින් අඩු ආදායම් පවුල් වල රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් විශාල ප්‍රමාණයකට රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශය පුහුණු කටයුතු අප විසින් ඉටු කර ඇත.

ඔබ බස්නාහිර පළාතේ අයෙක් නම් ඔබටත් අප රියදුරු පාසලෙන් රියදුරු පුහුණුව නොමිලේ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ ප්‍රදේශයේ ගරු පළාත් සභා මන්ත්‍රීතුමන්ලා මගින් අප අයාතනය හා සම්බන්ධ විය හැක.

අප පාසලේ රජයේ අනුමත රියදුරු පාසලක් බැවින් උපදේශක බලපත්‍රලාභි රියදුරු උපදේශකවරුන් පමණක් පුහුණු කටයුතු සිදුකරණ අතර, ඉන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රායෝගික පුහුණුව මගින් ඕනෑම ජනාකීර්ණ නගරයක නොබියව වාහනයක් පදවාගෙන යාමේ හැකියාව ලැබේ.

කාර්මික දැණුම, රථවාහන නීති රීති, මාර්ග සංඥා සහ මාර්ග සළකුණු සම්බන්ධයෙන් පැය 04 ක පමණ දේශනයක් ලබාදෙන අප ආයතනයේ මෙම දේශන සදහා තාක්ෂණික උපකරණ හා මෙවලම් භාවිතා කරයි. එම දේශනවලට සහභාගිවීමෙන් රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට පෙර පැවැත්වෙන ලිඛිත පරීක්ෂණයන් ඉහල ලකුණු ලබාගෙන එම විභාගයෙන් සමත් වීමට හැකියාව ලැබේ.

ඔබ භාහිරව අයදුම් කරන්නේ නම් අපගේ පුහුණු ගාස්තු පහත පරිදි වේ.

බර වාහන සදහා                         රු. 15,000.00

සැහැල්ලු වාහන සදහා                රු. 11,000.00

ත්‍රී රෝද රථ සදහා                      රු.   6,000.00

යතුරු පැදි සදහා                         රු.   5,000.00

බර වාහන සහ සැහැල්ලු වාහන සදහා වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත.

දැනටමත් ඔබ රියදුරු බලපත්‍රයක් සතු වාහන පැදවීමට නිපුණතාවයක් නොමැති අයෙක් නම් අප පුහුණු පාසලෙන් පැය කිහිපයකට මුදල් ගෙවා පුහුණුව ලබා ගත හැක.

ඔබ දැනට රැකියාවක නියුතු අයෙක් නම් උදෑසනම අප රියදුරු පාසලෙන් පුහුණුව ලබා ගත හැකි අතර, සති අන්ත දින වලදීද පුහුණුව ලබා ගැනීමට කටයුතු සලසා ඇත. ඔබගේ පුහුණු කටයුතු කාල සටහනකට අනුව සිදුකරණ බැවින් ඔබගේ වටිනා කාලය අපතේ හැරීමකින් තොරව අපගේ සේවාව ඔබට ලබාගත හැක.

විදුහල්පති
මධ්‍යම පුහුණු පාසල
‘‘රන්මග පාය“
අංක 89, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකථන :- 011 2865356

අපේ සේවය

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා අධිකාරිය 1992 වර්ෂයේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා ව්යවස්ථාව මගින් ස්ථාපිත කරන ලදී. නව අධිකාරියක් පිහිටුවීමේ අරමුණ වූයේ බස්නාහිර පළාතේ පොදු ප්රවාහන සේවා විධිමත් කිරීමයි.

අප අමතන්න

වැඩ කරන වේලාවන් වැඩකරන දින  / වේලාව: 08:30 – 16:15

case study help
පැමිණිලි: 0112 860 860
දුරකථන: 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල: rptawp@rpta.wp.gov.lk

කාර්යාලය

අංක 89 “රන්මඟපාය”, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල
පැමිණිලි : 0112 860 860
දුරකථන : 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල : rptawp@rpta.wp.gov.lk

අප සොයන්න

YouTube

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2019, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.