බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් බත්තරමුල්ල රන්මගපාය පරිශ්‍රයේ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී අද දින වැඩ භාරගත් ප්‍රසන්න සංජීව මැතිතුමා වැඩභාරගන්නා ලදී 2020-01-09

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රකාශය කෙරුණු එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක ගුණානුස්මරණ දිනය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා 2019-09-26

නව සභාපති ලෙස තුසිත කුලරත්න මහතා පත්වීම 2019-08-07

නව සභාපති නුවන් වනිගරත්න මහතා පත්වීම 2019-06-20

අපේ සේවය

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා අධිකාරිය 1992 වර්ෂයේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා ව්යවස්ථාව මගින් ස්ථාපිත කරන ලදී. නව අධිකාරියක් පිහිටුවීමේ අරමුණ වූයේ බස්නාහිර පළාතේ පොදු ප්රවාහන සේවා විධිමත් කිරීමයි.

අප අමතන්න

වැඩ කරන වේලාවන් වැඩකරන දින  / වේලාව: 08:30 – 16:15

පැමිණිලි: 0112 860 860
දුරකථන: 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල: rptawp@rpta.wp.gov.lk

කාර්යාලය

අංක 89 “රන්මඟපාය”, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල
පැමිණිලි : 0112 860 860
දුරකථන : 0112 887 872
විද්යුත් තැපෑල : rptawp@rpta.wp.gov.lk

අප සොයන්න

YouTube

© ප්‍රකාශන හිමිකම 2019, බස්නාහිර පළා‍ත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.