ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கான விண்ணப்பத்தை காண இங்கு கிளிக் செய்க ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கான விண்ணப்பத்தை காண இங்கு கிளிக் செய்க

The “A” Grade Driving School opened in year 2007 has trained 500 heavy vehicle drivers and around 5000 light vehicle drivers.

The heavy vehicle training is given using a 54 seat Ashok Leyland bus and the light vehicle training is given using modern type vans. Three Wheeler, Moto Bicycle training as well as Motor Bicycle training for women is provided.

We have provided training in the Western Provincial Council required for receiving driving license for a large number of un-employed youth in low income families by utilizing decentralized funds of the Hon. Members of the Provincial Council.

If you are a citizen in the Western Province, and are willing to receive driving training free of charge from our Driving School, you may join our institution through the Hon. Members of the Provincial Council in your area.

Since our School is a government approved driving school, training is provided only by driving instructors holding instructor licenses and the practical training provided to you there enables you to fearlessly and confidently drive a vehicle in any populated city.

Technical equipment and tools are used for these lectures delivered in our institution and a lecture given on technical know-how, traffic regulations, highway signals and highway signs runs for about 04 hours. Attendance to those lectures enables the participants to sit for the written examination conducted prior to giving a driving license and get through the examination with high marks.

If you are an external applicant, our training charges are as follows:

For heavy vehicles  Rs, 15,000.00
For light vehicles    Rs. 11,000.00
For three wheelers Rs.   6,000.00
For motor bicycles Rs.   5,000.00

Payments may be made in installments for heavy vehicles and light vehicles.

If you are a person already having a driving license but without a proper driving skill, you may pay and receive a few hour training from our training school.

If you are employed, you may receive such training early in the morning from our driving school and facilities are also provided to get that training on weekends. Since your training is provided on a time table, you may receive our service without wasting your valuable time.

Principal
Central Driving School
“Ranmaga Paya”
No. 89, Kaduwela Road, Battaramulla.
Telephone :- 0112865356

எங்கள் சேவை

1992 ல் மேற்கு மாகாண சபை பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை நிறுவப்பட்டது. மேல் மாகாணத்தில் பொது போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது ஒரு புதிய அதிகாரத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான நோக்கம் ஆகும்.

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

வேலை நேரங்கள் வேலை நாட்கள் / மணி: 08:30 – 16:15

புகாரி இல்லை: 0112 860 860
ஹாட்லைன்: 0112 887 872
மின்னஞ்சல்: rptawp@rpta.wp.gov.lk

தலைமை அலுவலகம்

இல்லை, 89 “ரன்மகபாயா”
கடுவெல சாலை
பத்தரமுல்ல

புகாரி இல்லை: 0112 860 860
ஹாட்லைன்: 0112 887 872
மின்னஞ்சல்: rptawp@rpta.wp.gov.lk

எங்களை கண்டுபிடி

YouTube

© பதிப்புரிமை 2019, சாலை பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை – மேல் மாகாணம். அனைcmத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை